เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี / อะมีรุ้ลฮัจย์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) กล่าวดุอาอฺในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเที่ยวบินแรกของสายการบิน Saudi Arabian Airlines ที่จะเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ประธานพิธีฯ กล่าวอำนวยพร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายราชิต สุดพุ่ม), ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (นายศักดิ์กรียา บิลแสละ) และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (นายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล), ผู้บริหารสายการบิน Saudi Arabian Airlines, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

2

.

3

.

4

.

6

.

7

.

8

.

5

แบ่งปัน