วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.45 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะ ประกอบด้วย นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี, นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี/สมาชิกวุฒิสภา และนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

67232100

.

67584247

.

67448313

แบ่งปัน