วันที่ 18 ม.ค. 63 ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีประธานกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะ ร่วมงานกิจกรรมศาสนา อิสติมาอ์ดะห์วะประเทศไทย มีผู้มาร่วมทั้งในและต่างประเทศ กว่าหมื่นคน ณ มัรกัสมีนบุรี

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

2

.

3

.

4

.

1

.

6

แบ่งปัน