หลักแห่งศาสนบัญญัติของอัลอิสลาม ได้บอกสอนว่า เมื่อลูกๆ ทำให้พ่อแม่ดีใจ ทำให้พ่อแม่ยิ้มได้ พร้อมทำให้ญาติๆมีความสุขใจ สวรรค์จะเป็นสิ่งตอบแทน สำหรับลูกหลาน

จุฬาราชมนตรี อาจารย์อาศีส พิทักษ์คุมพล พร้อมด้วยภริยา ลูกๆทั้งสี่คน พร้อมหลาน และญาติสนิท ของวงศ์ตระกูล ได้รับพระเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ ผู้อภิบาล ได้กำหนดให้รวมญาติๆพี่น้องเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ได้เห็นรอยยิ้มอย่างมีความสุขของทุกคน ที่ไปตามคำเรียกร้องในวันนี้ ขอดุอาอ์ให้จุฬาราชมนตรีและคณะ เดินทางโดยปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง และได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์และได้รับการตอบรับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮ์ด้วย เป็นภารกิจครอบครัวและภารกิจส่วนตัว

 

ที่มา : คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ สำนักจุฬาราชมนตรี

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน