ดาโต๊ะ นาซีเราะห์ เบ็ตตี้ ฮุสเซน เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้ท่านจุฬาราชมนตรีได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันอำลาจากตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฯ โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, ผู้บริหารสำนักจุฬาราชมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และผู้นำองค์กรมุสลิมในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมฯ

และท่านจุฬาราชมนตรีได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ตลอดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับสังคมมุสลิมทุกระดับชั้น โดยได้ไปเยี่ยมเยียนและร่วมงาน ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มแก่มุสลิมไทยเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นท่านจุฬาราชมนตรีมอบของที่ระลึกแด่เอกอัครราชทูตฯ และเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแด่ท่านจุฬาราชมนตรี

3-4-2

3-4-3

แบ่งปัน