วันนี้ 24 พฤษภาคม 2561 นายกลิน ที. เดวีส์ (Glyn T. Davices) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมภริยา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล หรือคฤหาสน์กูเด็น ตั้งอยู่ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ซึ่งเป็นการมาเยือนจังหวัดสตูลเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระดับท้องถิ่น โดยก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันได้เข้าพบนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงแผนที่จะพัฒนาจังหวัดในอนาคตด้วย

สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมคฤหาสน์กูเด็น ของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวสำคัญของจังหวัดสตูล โดยมีนายกานต์ รับสมบัติ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล ให้การต้อนรับและพาคณะเยี่ยมชมจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชาวสตูล โดยจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ รวม 7 ห้อง คือ ห้องข้อมูลข่าวสาร ห้องภูมิหลังเมืองสตูล ห้องวิถีชีวิตชาวสตูล ห้องบ้านเจ้าเมือง ห้องเรือนชานชาวบ้านสตูล ห้องรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น และห้องวัฒนธรรมชาวไทย-มุสลิมในสตูล

สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ.2532 สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกู บาฮุดดิน บินกูแมะ เจ้าเมืองสตูล ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ระหว่าง พ.ศ.2441-2459 เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโดโรเนียล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่มิได้มาพักแรม ต่อมาจึงใช้เป็นบ้านพัก จนสงครามโลก ครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ.2484 ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น หลังจากนั้น พ.ศ.2490-2509 ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล ปลายปี พ.ศ.2509 ใช้เป็นโรงเรียนและเป็นสำนักงาน กอ.รมน.

นายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวในโอกาสนี้ว่า รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเยือนจังหวัดสตูล เพราะเป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม จังหวัดสตูล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักและสงบสุข ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และอยากจะขอแสดงความยินดีกับชาวสตูลด้วยที่อุทยานธรณีสตูล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก เพราะจะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น

ซึ่งชาวเอมริกาเองชอบเดินทางและท่องเที่ยว ชอบกิจกรรมการดำน้ำดูปะการัง รวมถึงการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดสตูลแห่งนี้ ก็เหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ของชาวอเมริกาได้อย่างดี อย่างไรหลังจากนี้ก็จะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล ที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และไปดูการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนด้านธรณีวิทยาที่โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู รวมถึงไปเกาะหลีเป๊ะ เพื่อดำน้ำดูปะการัง และชมความสวยงามของเกาะ ตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่มีคนบอกมาด้วย

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวด้วยว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยซึ่งครบรอบ 200 ปี ซึ่งตั้งแต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันครั้งแรก ความสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาแน่นเฟ้นขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปีที่แล้วมีคนสหรัฐมาเที่ยวเมืองไทยถึง 1 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสาธารณะสุข เรื่องความมั่นคง การบังคับใช้กฎหมาย และที่สำคัญ คือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับคนของทั้งสองประเทศ และอยากจะฝากขอบคุณประชาชนชาวสตูลทุกคนที่ให้การดูแลและต้อนรับอาสาสมัคร จำนวน 70 คน ซึ่งมาสอนภาษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างสหรัฐกับไทยด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

22

.

23

.

24

.

25

.

26

แบ่งปัน