ทีมหน่วยแพทย์อุมเราะห์เคลื่อนที่ โดย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล และคณะฯ ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ณ เมืองมาดีนะห์ ช่วงเที่ยงบริเวณทั้งในมัสยิดและรอบนอกผู้คนหนาแน่นจากการมาร่วมละหมาดวันศุกร์และบางส่วนมาเคารพลาท่านศาสดานบีมูฮำหมัด(ซ.ล.) จึงได้พบฮุจยาจไทยจำนวนมากและได้พบผู้ป่วยหลายรายรวมทั้งผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่รอฟอกไตอยู่ การปฏิบัติหน้าที่ของทีมดูแลสุขภาพได้ออกเยี่ยมพบปะฮุจยาจที่รอรับประทานอาหารพร้อมกันจำนวนมาก การออกเยี่ยมครั้งนี้สามารถดูแลสุขภาพ ดังนี้

– ผู้ป่วยฟอกไตสุขภาพเป็นปกติทั่วไป ไม่มีอาการไข้ ได้ให้ข้อมูลข้อแนะนำแก่ทั้งผู้ป่วย ญาติ และผู้นำกลุ่ม
– ฮุจยาจคู่สามีภรรยา และรายอื่นๆจากคณะ 50 คน จากจังหวัดนราธิวาสจะออกเดินทางไปมักก๊ะห์ มีอาการปวดเข่า
ได้แนะนำและมอบยาที่นำมาเป็นส่วนตัวให้ไปพร้อมอธิบายการดูแลสุขภาพ และแจกแผ่นพับ
– พบปะฮุจยาจไทยในมัสยิดนาบาวีย์ มาด้วยกันทั้งหมด 90 คนชาวกระบี่ พังงา ภูเก็ต ได้รับการอบรมการการเดินทางและได้รับการฉีดวัคซีนทุกราย ไม่พบปัญหาสุขภาพ และผู้นำกลุ่มได้เตรียมยารักษาเบื้องต้นมาด้วยได้แนะนำเรื่องสุขภาพพร้อมแจกแผ่นพับ
– พบฮุจยาจผู้หญิง อายุ 80 ปี ที่มัสยิด นาบาวีย์ มาอุมเราะห์กับลูกสาวที่เป็นพยาบาล ลูกชาย และลูกสะใภ้มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวานชนิดฉีดอินซูลิน ได้ตรวจน้ำตาลทุก 2 วัน นำยามาครบ ได้รับการอบรมและฉีดวัคซีนก่อนมาทุกคนจากการปฏิบัติงานจะเห็นว่าปัญหาสุขภาพของฮุจยาจไทยยังมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมีความเสี่ยงสูงมาก การมีทีมแพทย์คอยติดตามออกเยี่ยมหรือมาตรการอื่นๆยังเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ได้ผลดี เป็นที่ประทับใจของผู้นำกลุ่ม (แซะห์) และฮุจยาจชาวไทย

 

ที่มา : สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

 

01

.

03

.

05

.

04

แบ่งปัน