งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยถือเป็นงานสำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย จุฬาราชมนตรี เป็นประธานอำนวยการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

“อาจารย์อับดุลฮากีม (อนันต์) วันแอเลาะ” ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน“ศาสดามูฮัมมัด ผู้ยืนหยัดในสัจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม

อาจารย์อับดุลฮากีมกล่าวว่า “ในฐานะประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1440 หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งจากจุฬาราชมนตรี โดยมติของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ผมได้มีโอกาสเรียกประชุมคณะกรรมการจัดงานเมาลิดที่ได้ทำการแต่งตั้งไปแล้วเป็นจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้งานออกมามีคุณภาพสูงสุดและแน่นอนว่า งานที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่องค์กรมุสลิมและหมู่มวลมุสลิมทั้งประเทศได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในทุกปีที่ผ่านมา

 

unnamed

 

นับจากการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเสมอมามิได้ขาด แต่สิ่งที่อยากจะได้เน้นและเรียนเป็นกรณีพิเศษคือ ตลอดงานเมาลิดกลาง 3 วัน 3 คืน จะเป็นอยู่ด้วยเสียงสดุดีในพระเกียรติของพระบรมศาสดาด้วยบทซอลาวาตพระจริยวัตร ตลอดจนคำสอนของพระบรมศาสดานบีมูฮัมมัด(ซ.ล.)”

รายการที่ได้มีการบรรจุลงไปล้วนแล้วแต่เป็นมิติใหม่ในการที่จะปฏิรูปสังคมมุสลิม ได้เป็นรากฐานสำคัญที่จะมีต่อไปในอนาคต

“ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมของงานเมาลิดกลาง การที่จะรังสรรค์งานนี้ให้ออกมามีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุดต่ออนาคตของสังคมมุสลิมที่จะมีต่อไปอีกส่วนหนึ่งด้วย

ขอขอบคุณท่านทั้งหลายในการติดตามและขอให้ได้มามีส่วนร่วมในงานเมาลิดกลางโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะเราหมู่มวลมุสลิมทั้งประเทศ องค์กรมุสลิมทั้งประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปี ฮ.ศ. 1440” อาจารย์อับดุลฮากีมกล่าวเพิ่มเติม

 

สำหรับอาจารย์อับดุลฮากีม (อนันต์) วันแอเลาะ ปัจจุบันอายุ 67 ปี ท่านทำงานศาสนามาโดยตลอด

ประวัติการศึกษา

 • ระดับเอี๊ยะดาดีย์ โรงเรียนดารุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ นครมักกะห์ ซาอุดิอาระเบีย
 • ระดับซานาวีย์ โรงเรียน อินโดนีเซีย นครมักกะห์ ซาอุดิอาระเบีย
 • ระดับปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและหะดิษมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

ประสบการณ์การทำงาน (ศาสนา/สังคม)

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
 • นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี
 • อิหม่ามประจำมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์
 • อธิการสถาบันอัร-รอบิตีโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ นนทบุรี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยแสงธรรม สาขาวิชาปรัชญาอิสลาม วิชาหลักศาสนา และกฎหมายอิสลาม
 • คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี อัรรอบิตี
 • คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กรมศาสนา

 

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4
นายสมศักดิ์  วงศ์ประเสริฐ

 

ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมายแล้ว ยังมีกิจกรรมของบูธฝ่ายรายได้พิเศษฯ โดยมี นายสมศักดิ์  วงศ์ประเสริฐ  รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอนันต์  วันแอเลาะ  ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440  ให้เป็นประธานฝ่ายรายได้พิเศษและจัดทำของที่ระลึก งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 พร้อมนำทีมจัดกิจกรรมหลากหลาย และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผ่านสื่อออนไลน์และขายตรง ตั้งเป้าหาเงินสนับสนุนให้ได้  1 ล้านบาท  โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ และคืนสู่สังคมด้วยทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากไร้ในเขตหนองจอกโดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา

นายสมศักดิ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรายได้พิเศษและของที่ระลึก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เวลา 15.00 ณ ห้องรับรองพิเศษ VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประไทย ว่า “ต้องขอขอบคุณท่านอนันต์ วันแอเลาะ ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 ที่ได้แต่งตั้งให้ตนรับผิดชอบฝ่ายรายได้พิเศษและจัดทำของที่ระลึกในงานเมาลิดกลางฯ ปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1440 และคืนสู่สังคมด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่หนองจอกและใกล้เคียง โดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา ภายใต้การกำกับดูแลของ นายเสรี  ล้ำประเสริฐ รองประธานจัดงานฯ และตนได้เรียนเชิญผู้ใหญ่หลายๆ ท่านมาร่วมเป็นที่ปรึกษาฯ  และได้เรียนเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นกรรมการฝ่ายฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของฝ่ายรายได้ฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือสามารถหาเงินสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ ให้ได้ 1,000,000 บาท”

 

cha_3969