เขตมีนบุรีมีมัสยิดทั้งหมด 16 มัสยิด และมัสยิดอันนูรอยน์เป็นมัสยิดหลังที่ 13 ของเขตมีนบุรี “อิหม่ามอับดุลเลาะห์ หมัดนุรักษ์” เล่าว่า ในอดีตคลองบึงขวางถือว่ามีความสำคัญกับผู้คนเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนต้องใช้คลองนี้ในการสัญจรไปมาหาสู่กันรวมทั้งการไปละหมาดญุมอะห์ด้วย มีบ้านเรือนไม่เกิน 15 หลังคาเรือน เมื่อจะไปละหมาดญุมอะห์จะต้องพายเรือไปที่มัสยิดคลองสามประเวศ (อัลฮูดา) หรือไปที่มัสยิดคลองสี่วังเล็ก (อัลบุซรอ)

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2520 เริ่มมีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น และมีถนนเป็นคันดินราดด้วยลูกรังจากถนนสุวินทวงศ์เข้ามา บรรดาผู้อาสุโสในพื้นที่ได้มีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกันว่า เราน่าจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาสักหลังหนึ่งเพื่อให้บรรดาลูกหลานได้เรียนอัลกุรอาน ผลจากการพูดคุยปรึกษาหารือกันได้ข้อสรุปว่า ถ้าจะสร้างทั้งทีก็ขอให้สร้างเป็นมัสยิดด้วย ซึ่งจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง คือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและที่สอนอัลกุรอานด้วย

หลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินการโดยมีอัลมัรฮูมฮัจยียูซบ อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์อาอีซะห์ หมัดนุรักษ์ บริจาคที่ดินให้ประมาณ 5 ไร่เศษ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารมัสยิดและกุโบร์ (สุสาน) และมีบรรดาผู้อาวุโสอีกหลายท่าน ได้แก่ อัลมัรฮูมฮัจยีสมัด เซ็นนิ อัลมัรฮูมฮัจยีสอิ๊ด กลิ่นมาลัย อัลมัรฮูมฮัจยีดุล บุญมาเลิศ และอัลมัรฮูมผู้ใหญ่วิโรจน์ วงษ์มาลี เป็นประธานการก่อสร้างมัสยิด สร้างขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร เริ่มสร้างวันที่ 26 กรกฎาคม 2526 โดยมีอัลมัรฮูมอิหม่ามฮาซัน ขามเทศทองเป็นผู้นำดุอาอฺ

ปัจจุบันมัสยิดอันนูรอยน์เริ่มคับแคบลง เนื่องจากมีจำนวนสัปปุรุษเพิ่มมากขึ้นเป็น 500 กว่าครอบครัว จึงจำเป็นต้องขยายมัสยิดออกให้กว้างขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการรองรับลูกหลานในอนาคต จึงมีการประชุมร่วมกันและได้ข้อสรุปว่า จะมีการขยายมัสยิดออกให้กว้างขึ้นจากเดิมเป็น 18 เมตร และยาว 25 เมตร ซวึ่งจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนมีนาคม 2562 นี้ ท่านพี่น้องที่จะร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างเป็นซอดาเกาะห์ญารียะห์ ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีของมัสยิด ธนาคารกรุงไทย สาขา สุขาภิบาล 2 ชื่อบัญชี ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอันนูรอยน์ เลขที่บัญชี 197-1-09299-1 สอบถามข้อมูลโทร.089-137-0903

ปัจจุบันมีฮัจยีอับดุลเลาะห์ หมัดนุรักษ์ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด นายสมชาย แดงโกเมน เป็นคอเต็บ และนายสนาวี สิงสาหัส เป็นบิหลั่น นอกจากอาคารมัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนาแล้วในบริเวณมัสยิด ยังมีศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ทำการชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอีกด้วย

มัสยิดอันนูรอยน์ เลขที่ 22/3 หมู่ที่ 4 ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

 

dsc00861

.

dsc00871

.

dsc00883

.

dsc00865

.

dsc00887