“อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ” ครั้งนี้ทีมงานกัมปงไทยได้มีโอกาสเดินทางไปงานมัสยิดแห่งหนึ่งใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่นี่นับเป็นมัสยิดหลังที่ 2 ของอำเภอ และเป็นอีกหนึ่งจาก 4 มัสยิดในอำเภอชะอำด้วย มัสยิดที่เรากำลังกล่าวถึงคือ “มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน” ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 1 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หากใครได้แวะเวียนผ่านมาเที่ยวหัวหินหรือชะอำสามารถเข้าไปแวะละหมาดได้

จากการพูดคุยกับ “อิหม่ามอับดุลฮากีม พรมเซาะ” อิหม่ามท่านปัจจุบันได้เล่าถึงประวัติมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีนตั้งแต่อดีตว่า “มัสยิดหลังเเรกถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นไม้หลังคามุงกระเบื้อง ซึ่งผู้ที่ทำการวะกัฟ (บริจาค) ที่ดินในการสร้างมัสยิด คือโต๊ะกีนี พรมเซาะ เป็นจำนวน 3 ไร่ โดยมีอิหม่ามคนแรก คือ “ฮัจยีอิบรอฮีม นาคทิม” ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2528 สำหรับอิหม่ามท่านต่อมาคือ “ฮัจยีตอฮา ทิพย์ยอแล๊ะ” ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 และอิหม่ามท่านที่ 3 คือ “ฮัจยีอารีฟีน นาคทิม”

ในปี พ.ศ.2530 ได้ทำการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่สร้างเป็นคอนกรีตชั้นเดียว ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเเบบอิสลามร่วมสมัย เเล้วเสร็จในปี พ.ศ.2533 โดยสามารถจุผู้คนได้ประมาณ 300 คน

 

8134

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ทางมัสยิดได้สร้างโรงเรียนฟัรดูอีน โดยการช่วยเหลือของชมรมวิทยุภาคมุสลิม โดยมีชื่อเป็นทางการว่า “ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมหลังที่ 4 ของชมรมวิทยุภาคมุสลิม” ได้ทำการเรียนการสอนภาคฟัรดูอีนจนถึงปัจจุบันมีคุณครู 4 คน และนักเรียนทั้งหมด 85 คน

สำหรับอิหม่ามคนปัจจุบันคือ “นายอับดุลฮากีม พรมเซาะ” ได้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และในล่าสุดปีพ.ศ.2562 ทางมัสยิดได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ปัจจุบันมี ฮัจยียูนุซ เจริญสุข ดำรงตำแหน่งคอเต็บ และฮัจยียามิ้ล ทิพย์ยอแล๊ะ ดำรงตำแหน่งบิหลั่น

อิหม่ามกล่าวต่อว่า “ส่วนใหญ่เเล้วสัปบุรุษของมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน ได้ทำการอพยพมาจากบ้านบางขุนไทร บ้านท่าเเร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงมีบางส่วนเช่นกันที่อพยพมาจาก อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันมัสยิดมีสัปบุรุษทั้งสิ้น 471 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์เช่นเลี้ยงโคนม โคเนื้อ เเพะนม แพะขุน เเละบางส่วนค้าขาย”

อย่างไรก็ดี ขณะนี้มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน มีโครงการซ่อมแซมและต่อเติมโรงเรียนฟัรดูอีนเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น หากพี่น้องท่านใดสนใจที่จะบริจาคเพื่อสมทบทุนในการซ่อมแซมและต่อเติมโรงเรียนฟัรดูอีนของมัสยิดสามารถโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารอิสลาม ชื่อบัญชี มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน เลขที่บัญชี 134-1-01230-1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อิหม่ามอับดุลฮากีม โทร. 080-298-2966

 

8132

.

8131

.

dsc02502

.

dsc02521

.

dsc02534

.

dsc02569

.

dsc02532

.

dsc02544

.

dsc02549

.

dsc02555