นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เมืองมาดีนะห์ กล่าวว่า ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ถึงเมืองมาดีนะห์แล้วประมาณกว่า 5 พันราย โดยจะเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองมักกะฮ์ ซึ่งการเดินทางดังกล่าวจะเป็นการเดินทางพร้อมกับผู้แสวงบุญจากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

ดังนั้นการเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญ จึงมีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านความปลอดภัย การป้องกันคนสูญหายหรือพลัดหลง ตลอดจนป้องกันการสูญหายของทรัพยสิน รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทางอีกด้วย

ในส่วนของการรับผู้แสวงบุญที่ปลายทางเมืองมักกะฮ์นั้น เจ้าหน้าที่ทางการไทยจะประสานหน่วยบริการภาคสนามของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งจะเป็นหน่วยงานคัดกรองหนังสือเดินทางผู้แสวงบุญ และจะนำผู้แสวงบุญไปยังอาคารที่พัก จึงมั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญจะเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยทุกประการ

#ผู้แสวงบุญ #นครมาดีนะห์ #นครมักกะฮ์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน