ทางการซาอุดิอาระเบีย ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลไทยด้านการพัฒนากิจการฮัจย์ที่รุดหน้าอย่างมาก

นายบัญญัติ ยุมยวง หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยว่าภายหลังจากได้นำคณะทำงานของสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ เข้าประชุมพบปะหารือความร่วมมือกับผู้จัดการที่พักผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ทุ่งมีนา หรือมักตับของทางการซาอุดิอาระเบีย เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างสองประเทศ ซึ่งคณะทำงานของไทยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นับเป็นการประชุมที่มีประโยชน์ทั้งต่อทางการไทย รวมถึงผู้แสวงบุญชาวไทย และแจ้งว่าพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ทั้งด้านการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ในที่พัก ณ ทุ่งมีนา

หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ย้ำว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ที่มีความใส่ใจเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญมากยิ่งขึ้นในปีนี้ ได้แก่ การเดินทางด้วยเครื่องบินชนิดเช่าเหมาลำโดยไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง การจัดพิธีอำนวยพรส่งผู้แสวงบุญอย่างสมเกียรติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินนราธิวาส การเลือกโรงแรมที่พักระดับ 4 – 5 ดาว ใกล้มัสยิดอัล ฮารอม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้แสวงบุญไม่เหน็ดเหนื่อยระหว่างการเดินทาง และสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางได้ นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการพัฒนากิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่รุดหน้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ยังคงให้บริการและอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญตลอดจนเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจย์ และพร้อมยกระดับกิจการฮัจย์ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

pnsoc600807001002101_07082017_103157

pnsoc600807001002103_07082017_103157

แบ่งปัน