ที่บริเวณมัสยิดอัลฮารอม นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผู้แสวงบุญจากทั่วโลกได้เดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนี้มีผู้แสวงบุญจากหลายประเทศ เดินทางเข้ามายังนครเมกกะจำนวนกว่าล้านคน และจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาที่จะถึงนี้ ซึ่งทางการซาอุดีอาระเบีย ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนลงปฏิบัติงาน และปรับพื้นที่ทำความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบนอกมัสยิดอัลฮารอม ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีฮัจญ์ที่สำคัญ

ประกอบกับทางการซาอุดีอาระเบียกำลังปรับปรุงโครงการก่อสร้างอาคารมัสยิดอัลฮารอม และบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะบริเวณลานเตาว๊าฟและสะแอ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้แสวงบุญจะประกอบศาสนกิจในแต่ละวันจำนวนมาก โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพียง พร้อมทั้งได้กำหนดแผนปฏิบัติการดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ในทุกพื้นที่อย่างเต็มที่

สำหรับการรักษาความปลอดภัย ทางการซาอุดีอาระเบียได้กำหนดแผนเผชิญเหตุ วางมาตรการป้องกัน รักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน โดยฝ่ายความมั่นคงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน คอยตรวจตราอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้แสวงบุญอย่างเข้มงวด ตลอด 24 ชั่วโมง

ดนัย บาเหมสะอิ
ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ที่มา : ThaiNews

 

4

.

3

.

1

.

2

แบ่งปัน