ทาครีมแล้วซึมเข้าไปในผิวหนัง ทําให้เสียศีลอดหรือไม่ ?

ตอบ      การทาครีมหรือยาหม่องที่รู้สึกว่ามันซึมสู่ใต้ผิวหนัง ไม่ทำให้เสียศีลอด เพราะการจะเสียศีลอดด้วยการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าภายในร่างกายนั้น ต้องเข้าทางรูทวารที่เปิดเท่านั้น เช่น ปาก ทวารหนัก ทวารเบา เป็นต้น

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน