หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง นางสาว สารีป๊ะ อีแต ซึ่งมีบุตรป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ขั้นรุนแรง ปัจจุบันอาการดีขึ้นและอยู่ระหว่างการรักษา เพื่อให้การช่วยเหลือขั้นต้น และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” พร้อมสำรวจความต้องการเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดโครงการฯ ประสานความช่วยเหลือจากส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ บ้านเลขที่ 46/3 หมู่ที่ 3 บ้านปูลาสะนอ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน