ทหารพราน 41 ยะลา ยกระดับเพิ่มความเข้มงวด พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเดือนรอมฎอน

เจ้าหน้าที่ทหารพรานจาก กรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้นำกำลัง 1 ชุดปฎิบัติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้น บุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมาย ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาในถนนสายวังพญา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองยะลาและเมืองปัตตานี อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน สกัดกั้นกลุ่มคนร้ายที่อาจจะฉวยโอกาส ใช้เส้นทางในการลักลอบนำวัตถุระเบิดเข้าไปก่อเหตุในพื้นที่เขตเมือง หลังห้วงที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายยังคงมุ่งก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ก่อเหตุความในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเดือนรอมฎอน อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทางพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พันเอก สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมหารพรานที่ 41 ได้กำชับ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุด พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการประกอบศาสนกิจ โดยเฉพาะห้วงกลางคืน โดยทางหน่วยได้จัดกำลัง เพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการดูแลลาดตะเวนพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนตลอดห้วงเดือนรอมฎอน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน