ที่บริเวณหน้าจุดตรวจพงลูกา ม.3 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.47 นำกำลังพล และ มว.ทพ.หญิง มาแจกจ่ายน้ำดื่ม และอินทผาลัมให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา ในเส้นทาง หน้ากองร้อยสาย อำเภอยะหา – ยะลา เพื่อนำไปไว้สำหรับการละศีลอดในระหว่างทาง หลังจากได้รับการสนับสนุนอินทผาลัมจากกองทัพบก ที่ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเดือนรอมฎอน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

4

แบ่งปัน