ทหารบกไทย-มาเลเซีย ร่วมประชุมคณะทำงานทางบกไทย-มาเลเซีย Land Working Group (LWG) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งยายาเสพติด และผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมาย รวมทั้งการฝึกผสม และลาดตระเวนร่วมของทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (19 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมเก้าเเสน โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ประธานฝ่ายไทย และ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด รามลี บิน จาฟาร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย ร่วมประชุมคณะทำงานทางบกไทย-มาเลเซีย Land Working Group (LWG) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การฝึกผสมทางบกไทย-มาเลเซีย เเละการลาดตระเวนร่วม รวมทั้งการตั้งจุดตรวจร่วมทางทหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารทั้ง 2 ประเทศ

พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 กล่าวว่า มาตรการความร่วมมือของทหารตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ของในช่วงที่ผ่านมานั้น มีทั้งการตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งชายแดนคู่ขนานชายแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งด่านตรวจร่วมตามแนวชายแดน การร่วมฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง

แบ่งปัน