ถ้าให้เขาเช่าที่ดิน แล้วเขาจุดประทัดไหว้เจ้าหรือทำอะไรเกี่ยวกับประเพณีของเค้า จะเป็นที่อนุญาตไหม ?

ตอบ      หากการทำสัญญาเช่าที่ดินมิได้ระบุว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้าง เมื่อเขาเช่าไปแล้วจะไปทำอะไรต้องเป็นเรื่องของเขา เราคงไม่ต้องรับผิดชอบด้วย (วัลลออุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน