ถ้าเราเจอข่าวในเว็บไซต์เกี่ยวกับที่มีคนทำคลิปดูถูกนบี หมิ่นอัลลอฮฺ เราควรคลิกส่งต่อให้คนประณาม(คนที่ดูถูกอิสลาม) หรือไม่อย่างไร ?

ตอบ      ไม่ควรส่งต่อ แต่ให้ลบทิ้งหรืออธิบายเบาๆ อย่างมีเหตุผลและมีสติ เพราะเขาผู้นั้นเป็นคนน่าสงสาร คือเป็นคนไม่รู้และไม่ใช้ปัญญาที่ตนมีอยู่ พร้อมกันนี้ให้ขอต่ออัลลอฮฺให้เขาได้รับทางนำที่ถูกต้อง

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน