งานวัดส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นมักมีวัตถุประสงค์เรื่องที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและในงานส่วนมากก็จะมีมโหรสพต่างๆ ทั้งสิ้นเป็นกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม ดังนั้น จึงไม่เป็นการสมควรหรืออีกนัยหนึ่งถือเป็นข้อห้ามทางศาสนาที่จะไปขายของในงานวัด เพราะถือเป็นการสนับสนุนพิธีทางศาสนาอื่น อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ศาสนาห้ามเช่นมหรสพอีกด้วย อัลลอฮฺทรงบัญญัติในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานความว่า “และพวกเจ้าจงสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและกิจที่นำสู่ความยำเกรง แต่พวกเจ้าอย่าได้สนับสนุนกิจอันเป็นบาปและกิจที่นำสู่ความเป็นศัตรูกัน”(5/2)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน