เข็มขัดหนังสัตว์เช่นหนังจระเข้หรือหนังอื่นๆ จะนำมาสวมใส่ในเวลาละหมาดจะได้หรือไม่?

1.)เครื่องหนังที่ประดิษฐ์จากการสังเคราะห์หรือหนังเทียมเช่นกระเป๋า เข็มขัด รองเท้า และอื่นๆ ถือว่าสะอาดและอนุญาตเพราะยึดหลักที่แจงว่า อะศ๊อลเดิมในสิ่งต่างๆถือว่าสะอาดและอนุญาต

2.)หนังสัตว์ที่กินเนื้อได้แล้วถูกเชือดตามหลักศาสนะบัญญัติก็ถือว่าสะอาดด้วยการเชือดเช่นหนังวัวหนังแพะเป็นต้น.

3.)หนังสัตว์ที่กินเนื้อได้ที่มันตายโดยไม่ได้ถูกเชือดตามหลักบัญญัติของศาสนา หรือหนังสัตว์ที่ห้ามรัปประทานเนื้อนอกจากหนังสุนัขและสุกร ก็อนุญาตนำมาใช้หลังจากทำการฟอกเรียบร้อยแล้ว. เช่น เข็มขัดหนังจระเข้ หนังวัว หนังแกะที่ตายโดยไม่ได้เชือด

ดังนั้นเราซื้อรองเท้าหรือเข็มขัดหรือกระเป๋าหนังเทียมหรือหนังแท้ตามห้างร้านต่างๆ ถือว่าได้และสะอาดเพราะผ่านการฟอกมาเรียบร้อยแล้ว

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง