Womans hand holding US banknotes

 

ฮุก่มศาสนาว่าอย่างไรกับผู้ไม่ยอมชดใช้หนี้สินที่ขอยืมไป?

1.) คนเหนียวหนี้คือคนซอเหล่ม

2.) ถ้าหากตายไปในสภาพที่ไม่ชดใช้พร้อมมีเจตนาไม่ชดใช้ถือว่าห้ามตัวเองจากการเข้าสวรรค์ ท่านนบี(ซ.ล)กล่าวไว้ซึ่งมีความว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากผู้หนึ่งถูกฆ่าในสมรภูมเพื่อศาสนา ต่อมาก็ฟื้นชีพ แล้วถูกฆ่าในสมรภูมรบเพื่อศาสนาต่อมาก็ฟื้นคืนชีพอีก แล้วก็ถูกฆ่าตายในสมรภูมรบเพื่อศาสนาอีก แต่แล้วเขาผู้นั้นมีหนี้สินเขาก็มิอาจเข้าสวรรค์ได้จนกว่าจะถูกชดใช้ให้

3.) ผู้มีหนี้สินไม่ตั้งใจใช้หนี้ถือว่าเป็นขโมย ท่านนบี(ซ.ล)กล่าวไว้มีความว่า ผู้ยืมหรือผู้มีหนี้สินโดยไม่มีเจตตนาชดใช้จะพบอัลลอฮฺในสภาพเป็นคนขโมย.

4.) ผู้มีหนี้สินไม่ชดใช้และไม่มีเจตนาชดใช้จะได้รับความวิบัติในชีวิตและทรัพย์ของเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะฮ์ ท่านนบี(ซ.ล)กล่าวไว้ใจความว่า ผู้ใดยืมทรัพย์ผู้อื่นมาโดยมีความต้องการชดใช้หรือมีเจตนาชดใช้ อัลลอฮฺทรงชดใช้แทนให้(หรือพระองค์ทรงให้เขาได้มีซึ่งทรัพย์ในการชดใช้) และผู้ใดยืมทรัพย์สินผู้อื่นมาโดยเพื่อให้เกิดหนี้เสีย หรือไม่มีเจตตนาชดใช้ อัลลอฮฺจะทรงให้เขาได้เกิดความเสียหาย

…วั้ลอะยาษุบิ้ลลาฮ์

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

 

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%87-copy