ความรู้สึกว่าเผ่าพันธุ์ของตนมีความเหนือกว่าเผ่าพันธุ์อื่นยังไม่หมดไปจากมนุษย์ ฝรั่งผิวขาวบางคนยังเชื่อว่าคนผิวขาวเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าคนผิวสี (White Supremacist) ความรู้สึกเช่นนี้มีมานานนับพันปีแล้ว มันเป็นมลทินอย่างหนึ่งที่เกาะกินจิตใจของมนุษย์และศาสนาพยายามที่ขจัดหรือซักฟอกมลทินนี้ให้หมดไป เพราะมลทินนี้เองที่ทำให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งเหยียดหยามและกดขี่คนอีกกลุ่มหนึ่ง

ฟาโรห์ไม่เพียงแต่ถือว่าตัวเขาเหนือกว่าชนชาติอิสราเอลและพลเมืองที่เขาปกครอง แต่เขายังตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าที่ผู้อยู่ใต้การปกครองของเขาต้องเคารพสักการะ โมเสสผู้เป็นลูกหลานอิสราเอลที่ตกเป็นทาสของฟาโรห์จึงถูกพระเจ้าส่งมาบอกฟาโรห์ว่าเขาไม่ใช่พระเจ้า แต่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นที่ต้องก้มกราบสักการะพระเจ้าที่แท้จริง แต่ฟาโรห์ไม่เชื่อ เขาจึงต้องประสบความตายอย่างน่าอนาถในทะเลแดงและศพของเขาถูกเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้มนุษย์ได้รู้ว่าชะตากรรมของคนที่โอหังตั้งตัวเองเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นนั้นเป็นเช่นไร

 

21371207_884022865107302_4017068238159238204_n

 

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกหลานอิสราเอลและเรื่องราวตอนนั้นถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ที่พวกลูกหลานอิสราเอลนับถือ แต่เป็นเรื่องแปลกที่ต่อมาพวกลูกหลานอิสราเอลกลับสำคัญตนผิดคิดว่าเผ่าพันธุ์ของตนเองเหนือกว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์อื่น

ในสมัยนบีมูฮัมหมัด ลูกหลานอิสราเอลสามเผ่าได้อพยพลี้ภัยไปอยู่ในเมืองยัษริบ(มาดีนะห์)ในทะเลทรายอาหรับและทุกคนรอคอยบุคคลที่จะมาช่วยพวกเขาเหมือนกับที่บรรพบุรุษพวกเขาวิงวอนขอต่อพระเจ้าให้มาช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากความเป็นทาสของฟาโรห์ แต่เมื่อนบีมูฮัมหมัดบอกพวกลูกหลานอิสราเอลว่าตัวท่านคือบุคคลที่คัมภีร์ของพวกเขากล่าวไว้ พวกลูกหลานอิสราเอลกลับไม่เชื่อและต่อต้านท่าน

เหตุผลที่พวกลูกหลานอิสราเอลปฏิเสธนบีมูฮัมหมัดว่ามิใช่บุคคลที่คัมภีร์ของพวกเขากล่าวไว้ก็คือ นบีมูฮัมหมัดเป็นชนชาติอาหรับที่ไร้การศึกษา ไร้ศาสนา ไร้คัมภีร์ทางศาสนาและบรรพบุรุษของนบีมูฮัมหมัดไม่เคยมีนบีหรือศาสดา แต่พวกลูกหลานอิสราเอลลืมไปว่าบรรพบุรุษของนบีมูฮัมหมัดคืออับราฮัมผู้เป็นบรรพบุรุษของพวกเขาเช่นกัน แม้นบีมูฮัมหมัดจะแสดงหลักฐานต่างๆ ให้พวกลูกหลานอิสราเอลเป็นที่ประจักษ์แล้ว แต่ความอคติที่เกิดจากการเหยียดชนชาติอาหรับทำให้พวกลูกหลานอิสราเอลปฏิเสธนบีมูฮัมหมัดอย่างหัวชนฝา

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคัมภีร์กุรอานจึงได้มีการบอกเล่าเรื่องราวการสร้างอาดัมซึ่งมีกล่าวไว้แล้วในคัมภีร์โตราห์ที่พวกลูกหลานอิสราเอลนับถือ

 

falashas

 

คัมภีร์กุรอานเล่าว่าพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาจากดินและทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในดิน ดินจึงมีชีวิตเป็นมนุษย์คนแรกที่มีชื่อว่าอาดัม เมื่อสร้างอาดัมขึ้นมาแล้ว พระองค์ได้สอนความรู้และประทานความสามารถให้แก่อาดัม หลังจากนั้น พระองค์ได้ทรงบัญชาให้ทุกสิ่งกราบแสดงความนบนอบต่ออาดัม แต่อิบลีสตัวแทนของซาตานไม่ยอมก้มกราบตามคำบัญชา โดยมันอ้างว่ามันถูกสร้างมาจากไฟ มันเหนือกว่าอาดัมเพราะอาดัมถูกสร้างมาจากดิน

ความรู้สึกว่าตัวเองมีต้นกำเนิดที่เหนือกว่านี้เองทำให้มันโอหังถึงขั้นกล้าปฏิเสธคำบัญชาพระเจ้าผู้สร้างมันขึ้นมา มันลืมไปว่าถึงแม้มันจะถูกสร้างมาจากไฟ แต่มันก็เป็นสิ่งถูกสร้างและเป็นบ่าวของพระเจ้าเหมือนกับสิ่งอื่นๆ ที่ต้องเชื่อฟังพระเจ้า

เรื่องราวการสร้างอาดัมถูกประทานอีกครั้งแก่นบีมูฮัมหมัดก็เพื่อที่จะเหน็บแนมพวกลูกหลานอิสราเอลว่าหากมนุษย์คนใดทะนงตนถือว่าเผ่าพันธุ์ตัวเองเหนือกว่าเผ่าพันธุ์อื่น มนุษย์คนนั้นก็มีทัศนะและพฤติกรรมไม่ต่างอะไรไปจากอิบลีสหัวหน้าซาตานที่โอหังต่อพระเจ้า

ในการทำฮัจย์ครั้งสุดท้ายตอนบั้นปลายชีวิต ท่านนบีมูฮัมหมัดได้กล่าวโอวาทตักเตือนบรรดาสาวกอย่างยืดยาว ซึ่งตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า “…พวกท่านทั้งหลาย ชาวอาหรับมิได้เหนือกว่าคนที่มิใช่อาหรับ คนที่มิใช่อาหรับก็มิได้เหนือกว่าชาวอาหรับ คนขาวมิได้เหนือกว่าคนดำและคนดำก็มิได้เหนือกว่าคนขาว นอกจากโดยความยำเกรงพระเจ้า…”

 

โดย อ.บรรจง บินกาซัน

แบ่งปัน