ค่ำวันนี้ 30 พ.ค.62 ที่สถานีตำรวจภูธรเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผกก.สภ.เบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมละศีลอด สานสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมีผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ร่วมละศีลอดในครั้งนี้ พร้อมมอบอินทผาลัมและปัจจัยใช้ในการละศีลอดให้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการละศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้อีกด้วย

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผกก.สภ.เบตง กล่าวว่า ทางสถานีตำรวจภูธรเบตง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามที่กำหนดให้พี่น้องมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฏอน อันเป็นข้อปฏิบัติประการสำคัญเเละทรงคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเเละสังคมโดยรวม จึงได้จัดกิจกรรมละศีลอด สานสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อส่งเสริมข้าราชการตำรวจที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้นำหลักปฏิบัติการถือศีลอดเข้าสู่วิถีชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและสร้างสันติสุขในพื้นที่อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน