ตำรวจอิสราเอลประกาศว่าการละหมาดในวันศุกร์จะไม่ถูกจัดขึ้น ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่คนอิสราเอลสองได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงใกล้กับสถานที่ดังกล่าว ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่และบริเวณมัสยิดอัล – อักซอและปิดทำการลในวันศุกร์ ประตูที่นำไปสู่พื้นที่ถูกปิดไว้

บริเวณโบราณและหินอ่อนมีมัสยิดอัลอักซอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สามของศาสนาอิสลามและโดมออฟเดอะร็อคในสมัยศตวรรษที่ 7 มีมุสลิมนับพันคนมาละหมาดญุมอะห์ทุกวันศุกร์

950916-1410129357

950896-1336203316

แบ่งปัน