ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว 3 อำเภอหลัก ร่วมป้องกันเหตุ รองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลฮารีรายอ อีดิ้ลอัฎฮา

พันตำรวจเอก สังคม ตัดโส ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ทางหน่วยงานได้เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรบริการใน 3 อำเภอหลัก ประกอบด้วบ อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ และด่านนอก อำเภอสะเดา ประมาณ 130 คน หารือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฮารีรายอ ครั้งที่ 2 หรือฮารีรายอ อีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 1 กันยายน นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิมมาเลเซียที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก

สำหรับมาตรการเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา จะคุมเข้มการเข้าออกตามด่านพรมแดนไทยมาเลเซียทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ด่านนอก ด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา และด่านประกอบ อำเภอนาทวี เพื่อตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลต้องสงสัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคง ยาเสพติด และอาชกรข้ามชาติ

ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการได้มีการขอความร่วมมือในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพักอาศัยอย่างละเอียด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลต่างชาติที่ลักลอบเข้ามา จะดำเนินการกับผู้ประกอบการตามกฎหมายทันที อย่างไรก็ตามภาพรวมของบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ อีดิ้ลอัฎฮา โรงแรมใจกลางเมืองมีการจองจากกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เกินกว่า ร้อยละ 90

แบ่งปัน