โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นำหลักทฤษฎีแกล้งดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้   ปรับพื้นที่ไร้ประโยชน์หันมาปลูกไผ่ลืมแล้ง ได้ผลผลิตดี นักเรียนมีอาหารไว้รับประทาน และจำหน่ายสร้างรายได้

วันที่ (29 ส.ค. 60) โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา หมู่ที่ 2 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จะเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกมาก ทำให้การปรับใช้พื้นที่มาทำโครงการเกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งทางโรงเรียนได้นำหลักทฤษฎีแกล้งดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัด เพาะปลูกไม่ได้ผล ซึ่งเกิดจากน้ำท่วมขังตลอดปีมาใช้แก้ปัญหา จนปัจจุบันทำการเพาะปลูกได้ผล นักเรียนในโรงเรียนมีผลผลิตรับประทานอย่างสม่ำเสมอ เหลือจากรับประทานก็นำไปขายให้ชาวบ้านเป็นรายได้ให้โรงเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

นางพู้ซียะห์ รักษ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา กล่าวว่า เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณโรงเรียนที่มีเนื้อที่ 15 ไร่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผล เคยทดลองปลูกทั้งปาล์ม มะพร้าว เสียหายจนหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อฝนตกปริมาณมากก็จะมีน้ำท่วมขังนานนับเดือน ทำให้ดินเปรี้ยว จนกระทั่งได้นำทฤษฎีแกล้งดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ และได้ปลูกพืชผักผสมผสานจำนวนมาก ได้ผลผลิตดี โดยเฉพาะไผ่ลืมแล้ง หรือไผ่กิมซุง ก็ได้ปลูกเรื่อยมาจากเดิม 200 ต้น เป็น 220 ต้น ช่วงนี้ก็ออกผลผลิตจำนวนมาก สามารถนำไปทำอาหารให้นักเรียนได้รับประทาน โดยเหลือจากรับประทานก็จะนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

แบ่งปัน