วันที่ 21 ก.ย.2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาล ณ โรงแรมตรัง อ.เมืองตรัง เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลของจังหวัดตรัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดตรัง อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่ ทั้งนี้การท่องเที่ยววิถีอิสลาม เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชากรมุสลิมโลกที่มีมากกว่า 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด ซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประชากรมุสลิมจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของประชากรโลก คนมุสลิมให้ความใส่ใจขณะเดินทางท่องเที่ยว เรื่องอาหารฮาลาลนั้นสำคัญที่สุด ลำดับถัดมาคือบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับครอบครัวโดยคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมบางอย่างที่ควรระมัดระวังเรื่องเพศ เช่น สระว่ายน้ำและสปา ที่ควรแยกระหว่างหญิงกับชาย เป็นต้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

แบ่งปัน