pnoht600213001000602_13022017_072835 pnoht600213001000601_13022017_072835

ส.อ.ทีฆชนม์ ศรีสุข หัวหน้าชุด ร้อย ร.15213 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 ประจำด่านตรวจ 24 ชั่วโมง หน้าแฟลต นปพ.ยะลา ถนนสายพิพิธภักดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมกำลังพล ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองยะลา เพื่อป้องกันคนร้ายฉวยโอกาสนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป้าหมาย ที่ซุกซ่อนวัตถุระเบิดเข้ามาก่อเหตุ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเน้น รถยนต์กระบะโตโยต้า ทะเบียน บง 8104 ตอนเดียวสีบอรซ์เทา (เก่า) ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายได้ประกอบระเบิดไว้เป็นที่เรียบร้อย และเตรียมนำเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

pnoht600213001000603_13022017_072835 pnoht600213001000605_13022017_073225

ขณะที่ หน่วยความมั่นคงแจ้งเตือนให้หน่วยกำลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งฐานปฎิบัติการ ตลอดจนมีความพร้อมในการตอบโต้ หมั่นสังเกต สอดส่อง ดูแล สิ่งผิดปกติ ในขณะที่ออกปฎิบัติหน้าที่ลาดตะเวน ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และภารกิจอื่นๆ เพื่อป้องกันการก่อเหตุของคนร้าย หลังพบคนร้ายมีแผนเตรียมก่อเหตุ ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่ชุมชน เน้นหนักพื้นที่เป้าหมายเขตเมืองยะลา และอำเภอเบตง

โดยห้วงที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง คนร้ายยังคงก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ทั้งการลอบยิง ลอบวางระเบิด ต่อเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน