ซาอุดีฯ ประกาศระงับการเดินทางภายในประเทศเพิ่มเติม และขยายระยะเวลาห้ามออกจากเคหะสถาน (เคอร์ฟิว)
ด้วยสมเด็จ​พระราชธิบดีซัลมาน​ บินอับดุลอาซีส อัลซาอูด ทรงตระหนักถึง​ความปลอดภัยและสุขภาพ​ของประชาชน​ซาอุดีฯ​ และผู้พำนักอาศัย โดยทางการซาอุดีฯ​ ที่เกี่ยวข้องได้เสนอมาตรการ​เพิ่มเติม​เพื่อป้องกัน​การแพร่ระบาดไวรัส​ COVID-19​ สมเด็จ​พระราชาธิบดี​ซัลมานฯ​ จึงทรงเห็นชอบมาตรการ ดังนี้

1. ห้ามประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 13 มณฑลของซาอุดีฯ เดินทางเข้า-ออกจากมณฑลนั้น ๆ และห้ามเดินทางไปมณฑลอื่นด้วย

2. ห้าม เข้า-ออก เมืองดังต่อไปนี้ (กรุงริยาด เมืองมักกะห์ และเมืองมาดีนะห์) ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเคอร์ฟิว

4. คำสั่งนี้ไม่รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการยกเว้นไปก่อนหน้านี้

5. ปรับเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิวจากเดิมที่เริ่มในเวลา 19.00 น. มาเป็นเวลา 15.00 น. เฉพาะเมืองดังต่อไปนี้ (กรุงริยาด เมืองมักกะห์ และเมืองมาดีนะห์) โดยทางการซาอุดีฯ ที่เกี่ยวข้อง​ สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข​ในขยายเวลาเคอร์ฟิว​ได้​ หรืออาจครอบคลุมตลอดทั้งวันในเมืองดังกล่าว หรือเมือง/จังหวัด/มณฑลอื่น​ ๆ​ ทั้งนี้​ มาตรการ​ดังกล่าวมีผลบังคับใช้​ตั้งวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 26​ มีนาคม​ 2563​ เป็นต้นไป​

ที่มา : ข่าวฮัจย์และอุมเราะห์

แบ่งปัน