จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นล่าสุด 2 เหตุการณ์โดยคนร้ายกราดยิง ครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ จ.นราธิวาส และลอบยิงทหารพราน จ.ปัตตานี ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลาย ราย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทาง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,251 คน ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 สรุปผลร้อยละ 75.30 เป็นการกระทำที่รุนแรง โหดเหี้ยม ไร้มนุษยธรรม ร้อยละ 74.10 รู้สึกสงสารและเห็นใจ /เสียใจกับครอบครัวที่สูญเสีย ร้อยละ 70.50 เป็นปัญหาเรื้อรัง ภาครัฐควรหาทางแก้โดยเร็ว ร้อยละ 65.95 สถานการณ์น่าเป็นห่วง มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 55.40 ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่

สำหรับสาเหตุของการก่อเหตุร้ายครั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 80.58 มองว่าต้องการสร้างสถานการณ์ สร้างความปั่นป่วน ร้อยละ 77.70 ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ การเมือง ร้อยละ 71.94 เพื่อกดดันรัฐบาล ท้าทายอำนาจรัฐ สร้างความแตกแยก ร้อยละ 69.30 เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่ และร้อยละ 63.07 เพื่อการแบ่งแยกดินแดนและศาสนา

ส่วนวิธีแก้ไขที่เป็นรูปธรรมประชาชนร้อยละ 73.38 คิดว่าทลายกลุ่มโจร จับตาย ร้อยละ 71.22 เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พร้อมอาวุธ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 68.82 ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา ร้อยละ 60.19 มีหน่วยข่าวกรองที่แม่นยำ มีสายสืบอยู่ในพื้นที่ ร้อยละ 53.48 พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

ด้านสิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 78.02 อยากให้จัดการขั้นเด็ดขาด จับกุมตัวคนร้ายมาลงโทษโดยเร็วที่สุด ร้อยละ 71.06 เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ในทุกพื้นที่ให้มากขึ้น ร้อยละ 68.59 รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ แก้ปัญหาให้ตรงจุด ร้อยละ 67.39 ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ช่วยกันแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็ว ร้อยละ 56.20 เร่งให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ

 

แบ่งปัน