141793709414

“ดุสิตโพล” ปชช.ชอบนโยบายคมนาคมมาสุดหลังปรับ ครม. จี้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพและราคาสินค้า

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,331 คน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไร กับ นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 4” หลังมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ล่าสุด โดยทำการสำรวจในระหว่างวันที่ 9-13 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ถูกใจนโยบายของกระทรวงคมนาคมมากสุด ร้อยละ 67.34, รองลงมา กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 63.29และกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 60.13

ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 58.90 คาดหวังว่าหลังการปรับครม.จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้น เพราะทำให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น แก้ปัญหาได้ดีขึ้น ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมเข้ามาทำงาน และการปรับ ครม.ครั้งนี้ได้รับการยอมรับพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นการปรับด้านเศรษฐกิจ แต่ ร้อยละ 35.09 มองว่าน่าจะเหมือนเดิม และ ร้อยละ 6.01 คิดว่าแย่ลง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลมากที่สุด ร้อยละ 74.15 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพและราคาสินค้า, ร้อยละ 65.36 พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน,ร้อยละ 64.69 ช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่

ที่มา : INN News

 

แบ่งปัน