“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไร? กับการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาล” จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,180 คน ระหว่างวันที่ 20 – 24 ก.พ. ที่ผ่านมา พบว่า การใช้มาตรา44 ที่ถูกใจประชาชนมากที่สุด คือ ปราบทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 86.61 รองลงมา ปราบมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 80.68, ร้อยละ 74.83 ระบุ ปราบยาเสพติด,ร้อยละ 72.03 ระบุ การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ และร้อยละ 68.47 ระบุ จัดระเบียบสังคม โดยประชาชนต้องการให้ใช้มาตรา 44 เพิ่มเติมในเรื่อง การจัดสวัสดิการดูแลประชาชนครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนหลังเกษียณ ร้อยละ 78.30 รองลงมา คดีที่โหดเหี้ยม รุนแรง สร้างความหวาดกลัวให้กับสังคม ร้อยละ 73.81, ร้อยละ 62.71 ระบุ แก้ปัญหาการจราจร จัดผังเมือง พัฒนาระบบขนส่งมวลชน, ร้อยละ 61.78 ระบุ เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 55.76 ระบุ พฤติกรรมของเยาวชน ยกพวกตีกัน ติดเกมส์ ใช้สื่อโซเชียลไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เกี่ยวกับการใช้ม.44 คือการใช้อำนาจพิเศษด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ร้อยละ 82.97 รองลงมา ใช้ด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงผลดี-ผลเสียที่จะตามมา ร้อยละ 75.25, ร้อยละ 67.46 ระบุ ดำเนินการเด็ดขาด จริงจัง ได้ผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน, ร้อยละ 60.68 ระบุ ชี้แจงให้สังคมทราบถึงที่มาและความจำเป็นของการใช้มาตรา 44 และร้อยละ 58.29 ระบุใช้แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญ เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ใช้พร่ำเพรื่อ

 

765977-01

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน