ทีมวิทยากรญาลันนันบารู (กลุ่มกีตอไม่ทิ้งกัน) ร่วมกับ สมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย ตำบลตาเซะ และโรงเรียนบ้านตาเซะ จัดกิจกรรม “กีตอไม่ทิ้งกัน ป้องกันภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ และเป็นเกราะในการป้องกันภัยให้กับตัวเอง ซึ่งยาเสพติดนั้นนับว่าเป็นภัยร้ายอย่างมากต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบันอีกด้วย

ที่มา:ThaiNews

แบ่งปัน