บรรยากาศเทศกาลวันรายอในวันที่3ของจังหวัดนราธิวาส ยังคึกคักโดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยว ในขณะที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสเต็มไปด้วยญาติพี่น้องมุสลิมที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง ตั้งแต่เช้า เพื่อพบปะในเทศกาลวันรายอ

ซึ่งทางเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิบสิ่งของที่ญาติผู้ต้องขังนำมาฝากอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งของที่ห้ามและสิ่งผิดกฏหมายเข้าในเรือนจำ และให้อำนวยความสะดวกกับญาติที่มาเยี่ยมด้วย

แบ่งปัน