ญาติชาวปาเลสไตน์ที่ถูกยิวสังหาร ถูกเชิญมาทำฮัจย์ในฐานะแขกของกษัริย์ซาอุดิอาระเบีย

ทางการซาอุดิอาระเบียเตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ของชาวปาเลสไตน์กว่า 1,000 คน ที่เป็นญาติกับผู้ที่ถูกสังหารโดยกองกำลังอิสราเอล

นายอับดุลลอฮ์ อัล-มาดาลจ์ เลขาธิการแห่งกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอะซิซ เผยว่า ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แสวงบุญทั้งในด้านของที่พัก การเดินทาง และอาหาร

การเชิญญาติของผู้เสียชีวิตจากกองกำลังอิสราเอลมาประกอบพิธีฮัจย์ในฐานะแขกของกษัตริย์นี้ ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 9 แล้ว ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความกล้าหาญและเสียสละของพวกเขา และเป็นการเยียวยาความเจ็บปวดทางจิตใจให้กับบรรดาเครือญาติ โดยซาอุดิอาระเบียนั้นได้ช่วยเหลือและสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างเต็มที่

แบ่งปัน