ซาอุดิอาระเบียแจกน้ำซัมซัม 32,000 ลูกบาศก์เมตร แก่ผู้แสวงบุญตลอดเดือนกรกฎาคม โดยแจกจ่ายให้กับมัสยิดฮารอมในมักกะฮ์ 21,229 ลูกบาศก์เมตร และมัสยิดนบีในมาดีนะห์ 11,229 ลูกบาศก์เมตร

มีผู้ที่ได้รับน้ำซัมซัมกว่า 169,870 คน จากศูนย์กระจายน้ำซัมซัม ที่ถูกบรรจุลงในขวดจำนวนกว่า 1.35 ล้านขวด

ในขณะที่มีผู้แสวงบุญ 126,691 คน ได้เยี่ยมเยียนโรงพยาบาลในมักกะฮ์ตลอดเทศกาลอุมเราะห์ กระทรวงสาธารณะสุขของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่า มีผู้แสวงบุญที่ใช้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก 14,483 คน โดยมีผู้ที่ได้รับการฟอกเลือด 665 คน  ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน 446 คน ผู้ที่ผ่าตัดโดยทั่วไป 37 คน แลผู้ที่ได้รับการผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ 116 คน

แบ่งปัน