ซาอุดิอาระเบียได้เชิญผู้หญิงเข้าร่วมสนามกีฬาเป็นครั้งแรกในการเฉลิมฉลองวันชาติประจำปีกับครอบครัวของพวกเขา

ครอบครัวจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สนามกีฬา King Fahd ในเมืองริยาด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโดยมีนั่งแยกระหว่างคนที่มีครอบครัวแล้วและผู้ชายที่ยังโสด เพื่อทำเครื่องหมายวันชาติแห่งชาติ 87 ปี ของราชอาณาจักรในสุดสัปดาห์นี้

สนามกีฬาแห่งนี้พร้อมที่จะรับคนราว 40,000 คน ที่ถูกแบ่งระหว่างบุคคลและครอบครัวให้นั่งแยกกัน การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนจากการเฉลิมฉลองในราชอาณาจักรก่อนหน้านี้ซึ่งผู้หญิงได้รับการยกเว้น มาตรการนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งในการผ่อนคลายบรรทัดฐานบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผน “วิสัยทัศน์ 2030” สำหรับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคม

ในเดือนกรกฎาคม นักรณรงค์ด้านสิทธิยินดีให้การปฏิรูปการมีส่วนร่วมชองผู้หญิง โดยกระทรวงการศึกษาเพื่อให้เด็กหญิงมีส่วนร่วมในกีฬาที่โรงเรียนของรัฐ

แบ่งปัน