กระทรวงสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำและการเกษตรของซาอุดิอาระเบีย สั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีก ไข่ของสัตว์ปีก และไก่จากซัมบับเว หลังจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก

การสั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีกนี้เป็นคำเตือนจากองค์กรเพื่อสุขภาพสัตว์โลก (The World Organization for Animal Health : OIE) เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยองค์กรนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรัฐบาลประเทศต่างๆ มีการประสานงานและสนับสนุนการควบคุมโรคของสัตว์ ควบคุมการระบาด และออกคำเตือนไปยังทุกหน่วยงานทั่วโลก เมื่อเกิดการแพร่ระบาดใดๆ

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของทางซิมบับเว กล่าวว่า พวกเขาได้ย้ายฟาร์มเอกชนไปยังที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หลังจากเชื้อโรคได้ฆ่านกไปกว่า 7,000 ตัว ต่อมา นกอีก 140,000 ตัว ถูกกักไว้ในที่ปลอดภัยภายนอกเมืองหลวงฮาราเร

ซิมบับเวระบุว่าไวรัสนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์ H5N8 ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคและเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไข้หวัดนก

ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำเข้าเนื้อไก่มากเป็นอันดับสองของโลก ได้กำหนดมารตการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศต่างๆ ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก และการแบนนี้จะถูกยกเลิกเมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสิ้นสุดลง

แบ่งปัน