ซาอุดิอาระเบียจะเริ่มรับใบสมัครจากบริษัทต่างๆ เพื่อติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างชาติสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลโครงการได้

ความคิดริเริ่มในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ นี้อยู่ในโครงการ “The Kingdom’s Vision 2030” ซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในราชอาณาจักรโดยอาศัยน้ำมันน้อยลง และทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสผลิตไฟฟ้าและส่งออกพลังงานส่วนเกินไปยังเครือข่ายระดับประเทศ

อับดุลลาห์อัล-เชห์รี ผู้ว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน กล่าวว่า “การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นตัวเลือก” และชี้แจงว่าหน่วยงานได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหัวข้อ “ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก” เขากล่าวเสริมว่า โอกาสในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์นี้สามารถใช้ได้กับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีใบรับรองคุณภาพจาก Saudi Electricity Co. (SEC)

เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่า โครงการพลังงานแสงอาทิตย์จะเริ่มดำเนินการภายในกลางปีหน้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถส่งออกพลังงานที่ซ้ำซ้อนไปยังเครือข่ายระดับประเทศได้ในราคาที่กำหนด โดยเครือข่ายในแต่ละปีหรือจะหักออกจากค่าไฟฟ้าของพวกเขา โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่กำลังพัฒนากฎระเบียบและการออกแบบทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อเปิดโครงการนี้ การส่งใบสมัครออนไลน์เริ่มต้นจะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ถัดไปเพื่อ จำกัดจำนวนสมาชิกและเพื่อให้สามารถศึกษาความต้องการพลังงานที่ผลิตได้

Abdullah bin Mohammed Al-Beeshi หัวหน้าฝ่ายบริการจัดจำหน่ายและหัวหน้าโครงการได้ชี้แจงในรายงานฉบับก่อนหน้านี้ว่า ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นใบสมัครขั้นสุดท้ายเพื่อติดตั้งและเชื่อมต่อโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2018

เขาเสริมว่ารายละเอียดที่จำเป็นคำแนะนำขั้นตอนและตัวอย่างเกี่ยวกับแอพพลิเคชันจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อให้ง่ายสำหรับสมาชิก

แบ่งปัน