ซาอุดิอาระเบียได้เปิดตัวโครงการ “Destination for Muslims(จุดหมายสำหรับมุสลิม)” เพื่อทำให้ประเทศเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกต้องการ ซึ่งกำหนดเป้าหมายไปยังผู้มาทำอุมเราะห์, นักธุรกิจชาวมุสลิม, แขกของรัฐจากประเทศมุสลิมอื่น ๆ และผู้โดยสารชาวมุสลิม

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและมรดกแห่งประเทศซาอุดิอารเบีย (SCTH) ได้ริเริ่มเปิดตัวโครงการที่จะทำให้ซาอุดีอาระเบียเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกชื่นชอบ และกำลังเชื่อมโยงกับพันธมิตรที่สำคัญ ๆ เช่นกระทรวงมหาดไทยฮัจย์อุเราะห์และซาอุดิอาราเบียแอร์ไลน์

แบ่งปัน