สตรีชาวซาอุดิอารเบียจะสามารถขับรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ได้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสามเดือนหลังจากที่ราชอาณาจักรประกาศยุติการห้ามขับรถผู้หญิง

เมื่อเดือนกันยายน กษัตริย์ซัลมานได้ออกคำสั่งระบุว่า ผู้หญิงจะสามารถขับรถได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการปฏิรูปประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลการจราจรระบุว่า พวกเราจะอนุญาตให้ผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งรถบรรทุกด้วย และว่า คำสั่งราชสำนักดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขว่า กฎหมายการขับขี่จะ “เท่าเทียมกัน” สำหรับผู้ชายและผู้หญิง และว่า จะไม่มีหมายเลขทะเบียนรถพิเศษสำหรับรถยนต์ที่ผู้หญิงขับ แต่ถ้าผู้หญิงขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ หรือฝ่าฝืนกฎจราจร ก็จะถูกดำเนินการด้วยศูนย์พิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยมีผู้หญิงเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่บังคับใช้กฎหมายห้ามผู้หญิงขับรถ

แบ่งปัน