องค์การอาหารและยาประเทศซาอุดิอาระเบีย (SFDA) ได้สั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่และไข่ ชั่วคราวจากเบลเยี่ยมหลังจากการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H5N8 ในบางพื้นที่ของประเทศ ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ทางการองค์การอาหารและยาประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่าคำสั่งห้ามจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการขจัดภัยคุกคามของไวรัส

Geert Criel เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม กล่าวว่า ในเบลเยียมมีการพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในหลายกรณี ส่วนใหญ่รายงานกรณีเกี่ยวข้องกับการถือครองนกที่เลี้ยงเป็ฯงานอดิเรก แต่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก ตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ไม่ได้จัดหาสัตว์ปีกให้แก่ภาคการค้า ส่วนใหญ่ของกรณีที่ระบุมีการเชื่อมโยง เบลเยียมได้รายงานกรณีเหล่านี้ต่อองค์การอนามัยโลกด้วยว่า สำนักงานความปลอดภัยแห่งชาติของเบลเยียม (FASFC) ได้เริ่มดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เมื่อมีการระบุเชื้อไวรัส มาตรการดังกล่าวรวมถึงการฆ่าและทำลายนกที่พ่อค้าและเจ้าของเอกชนถือครองโดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสโดยการแนะนำโซนความปลอดภัย 3 กิโลเมตร ซึ่งการเคลื่อนไหวของนกถูก จำกัด และโซนการเฝ้าระวังขนาดใหญ่กว่า 10 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันจำนวนมากทั่วประเทศ

แบ่งปัน