ซาอุดิอาระเบียได้ให้คำมั่นที่จะบริจาคเงินจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ(15,943,750,000บาท)เพื่อเป็นเงินทุนด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสำหรับเยเมน ซึ่งการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียโดยมีกษัตริย์ซัลมาน
หลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศ Turki Abdullah Al-Shabana กล่าวในแถลงการณ์ว่าการบริจาคของราชอาณาจักรนอกเหนือไปจาก 500 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อต้นปีนี้สำหรับโครงการความช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับเยเมนที่เรียกว่าโครงการ ‘Imdad’ และเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของซาอุดีอาระเบียต่อประชาชนชาวเยเมนและความพยายามในการแสวงหาการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงของเยเมน ราชอาณาจักรได้ให้การสนับสนุนประชาชนชาวเยเมนในทุกสาขาเขากล่าว

แบ่งปัน