ซาอุดิอารเบียได้ประกาศบริจาคเงินจำนวน 150 ล้านเหรียญ(ประมาณ 4,678,489,813 บาท) เพื่อการบำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของอิสลาม ที่มัสยิดอัลอักซอในกรุงเยรูซาเล็มซึ่ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของอิสลาม ในช่วงเริ่มต้นการประชุมสุดยอดอาหรับ และอีก 50 ล้านเหรียญ(ประมาณ 1,559,496,604 บาท) สำหรับโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติสำหรับชาวปาเลสไตน์ (UNRWA) หลังจากที่สหรัฐฯลดความช่วยเหลือลง

แบ่งปัน