กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าซาอุดีอาระเบียได้ออกข้อกำหนดด้านการฉีดวัคซีนและสุขภาพสำหรับผู้แสวงบุญที่ยื่นขอวีซ่า ข้อกำหนดสำหรับปีนี้มุ่งเน้นไปที่ไวรัสซิก้า, โรคไข้เลือดออก, โรคไขสันหลังอักเสบ, ไข้เหลือง, อหิวาตกโรค, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคโปลิโอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้แสวงบุญทั้งในประเทศและต่างประเทศ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่เป็นที่พึงปรารถนาที่จะนำไปพิจารณาสภาพภูมิอากาศและความอ่อนแอของผู้แสวงบุญ

เจ้าหน้าที่แนะนำผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาเกี่ยวกับไตเพื่อใช้วัคซีนไข้หวัดซึ่งจะช่วยให้พวกเขาปฏิบัติพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์โดยไม่มีปัญหา

แบ่งปัน