รัฐบาลซาอุดีอาระเบียลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ประกาศออกหนังสือเดินทางให้กับผู้ถือสัญชาติซาอุดี อารเบียทุกคนที่ยื่นคำขอมีหนังสือเดินทาง โดยถือเป็นการปฏิรูประบบผู้ปกครองครั้งสำคัญ เพราะที่ผ่านมาสตรีซาอุดีอาระเบียจะถูกจัดเป็นผู้เยาว์ ที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปครองชาย ซึ่งอาจเป็นสามี บิดา หรือญาติที่เป็นชายก่อน จึงจะสามารถทำสิ่งที่ประสงค์ได้

ภายใต้ระเบียบใหม่นี้ อนุญาตให้สตรี ซาอุดีอาระเบีย อายุ 21 ปีขึ้นไป สามารถมีหนังสือเดินทาง และเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองชายก่อน จากเดิมที่ผ่านมาจะต้องรอให้ผู้ปกครองชายอนุญาต จึงจะสามารถแต่งงาน ต่อหนังสือเดินทาง หรือ เดินทางไปต่างประเทศได้

นอกจากนี้ภายใต้ระเบียบใหม่ ยังอนุญาตให้สตรีซาอุดีอาระเบียสามารถแจ้งเกิดบุตร แต่งงาน และหย่าร้างได้ รวมถึงเป็นผู้ปกครองให้แก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์ได้ด้วยจากเดิมที่สงวนสิทธิให้ผู้ชายเท่านั้น

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

แบ่งปัน