เจ้าฟ้าชาย Khaled Al Faisal, เจ้าชายแห่งมักกะห์และประธานองค์การพัฒนามักกะห์ได้ลงนามในสัญญา ที่มีมูลค่าถึง 28,453,545,381 บาท สำหรับระบบขนส่งสาธารณะของมักกะห์ เป็นการดำเนินการนำเข้าและบำรุงรักษารถโดยสารสาธารณะของโครงการมักกะห์ขนส่งสาธารณะ (MPTP) ได้มอบให้กับกลุ่ม บริษัท ซาอุดิอาราเบียและ บริษัท ขนส่งของประเทศสเปน TCC

การพูดหลังจากพิธีลงนามเจ้าชาย กล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อบังคับสำหรับโครงการขนส่งสาธารณะทั้งหมดในภูมิภาคมักกะห์ เขากล่าวว่าระบบขนส่งสาธารณะจะสำเร็จและถูกนำมาใช้ในประเทศปี 2030

แบ่งปัน