1119_9061

วันที่ 16 ม.ค. 60 อย่างที่ทราบกันดีว่า วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครูบาอาจารย์ ผู้ที่สั่งสอนบ่งความรู้ให้เราๆนั้นประสบความสำเร็จจนจวบทุกวันนี้  เช่นเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ก้มลงกราบแทบตักของครูผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาให้ท่านนายกฯ ได้มีวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งภาพนี้ถือว่าเป็นวินาทีที่สะท้อนให้เห็นว่านายกฯมีความซาบซึ้งในพระคุณครูอยู่เสมอนั่นเอง

 

แบ่งปัน